بانک مشاوران

نمایش 1–30 از 65 نتیجه

 • علیرضا نوروزپور

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۱۷ الی ۲۱

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 1
 • زهرا( الهه) علیخانی

  ۶۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۹ الی ۱۴  ۱۷ الی ۲۰

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۶۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • حمید سعادت فر

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت :  سه شنبه / یکشنبه ۱۴ الی ۲۲

  نوع ویزیت متنی

  حق ویزیت : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • فریده گلابی دزفولی

  ۲۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : سه شنبه ۱۱ الی ۱۲

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۲۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • شیما رضایی

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : پنجشنبه ۱۷ الی ۱۹

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۳۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • امیر علی چگینی

  ۲۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : یکشنبه / سه شنبه / چهارشنبه/ جمعه ۹ الی ۲۰

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۴۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • مریم مرادی

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : پنجشنبه ۱۵ الی ۱۸

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۹۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • خدیجه فتوح آبادی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه بجز جمعه  ۹ الی ۱۲

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۵۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • محسن کدخداییان

  ۵۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت :  دوشنبه / پنجشنبه / جمعه ۱۳ الی ۱۷

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۵۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • معصومه عمرانی

  ۲۷,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۱۰ الی ۲۲

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۳۳۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • پرویز عزیزی

  ۶۳,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه بجز شنبه / چهارشنبه ۱۰ الی ۱۸

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۶۳۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • روح پرور آقاخانی مقدم

  ۴۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه بجز دو شنبه / پنجشنبه ۱۴ الی ۱۸

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۴۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • ارسلان عبدالهی دهکی

  ۳۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه / جمعه

  ۱۱ الی ۱۴ /۱۸ الی ۲۲  

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۳۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • عصمت متقی

  ۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۱۰ الی ۲۰

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۴۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • اکرم الملوک شیخ حسنی

  ۳۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۱۴ الی ۲۲

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۳۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • سیما بصروی

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : یکشنبه / دوشنبه / چهارشنبه ۱۰ الی ۱۸

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • پریساقنبری

  ۷۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : دوشنبه / سه شنبه ۱۸ الی ۲۰

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۷۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • داود افلاطونی

  ۱۴۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : شنبه / یکشنبه / سه شنبه / چهارشنبه ۱۷ الی ۲۲

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۱۴۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • حافظ عطاپور

  ۵۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۹ الی ۱۴ /۲۱ الی ۲۴ 

  نوع ویزیت : تلفنی + متنی

  حق ویزیت : ۵۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • فتانه محمدی

  ۸۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه بجز جمعه  ۲۰ الی ۲۳

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۸۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • مهدی لاهوتی

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه ۱۱ الی ۲۲

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۸۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • صدف امامی خواه

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه بجز جمعه / پنجشنبه ۹ الی ۱۳

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۸۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • نبی بستان

  ۹۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : روزهای فرد ۱۴ الی ۱۸

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۹۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • حمزه ارباب

  ۸۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : شنبه / یکشنبه / سه شنبه / پنجشنبه ۱۰ الی ۲۰

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۸۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • علی صادقی سیاح

  ۱۰۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : روزهای زوج و پنجشنبه ۹ الی ۲۱

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۱۰۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • محسن فکری

  ۸۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : شنبه تا دوشنبه / پنجشنبه ۱۰ الی ۱۹

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۸۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • فرداد دیدار

  ۶۰,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۱۵ الی ۲۰

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۶۰۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • مهری رحمانی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه  ۹ الی ۲۳

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۵۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • میترا رستمی

  ۵۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه ۹ الی ۲۳

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۵۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0
 • مراد بیرانوند

  ۸۵,۰۰۰ تومان

  ویزیت : همه روزه ۹ الی ۱۵

  نوع ویزیت : تلفنی

  حق ویزیت : ۸۵۰۰۰ تومان

  تعداد فروش : 0