لیست گفتگو
0
لیست گفتگو خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

مرکز مشاوره پرتو بامداد

۲۳۱۲۰۲۲

مرکز مشاوره پرتو بامداد

نشانی: سنندج خیابان تعریف (تاج قدیم) روبروی مرکز تصویر برداری شفا ساختمان پزشکان ژیوار 2 طبقه 3 واحد 5

 

تلفن :87133285203

تعداد مشاور: به نفر

سابقه فعالیت مرکز : به سال

مشاوران فعال در این مرکز


نام مشاور :

سابقه فعالیت :


نام مشاور :

سابقه فعالیت :


نام مشاور :

سابقه فعالیت :

مقایسه پزشکان

0 پزشک

مقایسه پزشک
مقایسه پزشک
مقایسه پزشک
مقایسه پزشک
اطلاع از آخرین تغییرات سامانه دکترملورین    بله خیر