لیست گفتگو
0
لیست گفتگو خالی است.
حساب کاربری

یا

حداقل 8 کاراکتر

جراحی عمومی – تخت جمشید


نام پزشک : علی اکبر رفیعی

تخصص :جراحی عمومینام پزشک : جواد سلیم زاده

تخصص : جراحی عمومینام پزشک : آرمان نجاران

تخصص : جراحی عمومینام پزشک : ناهید رفیعی

تخصص :جراحی عمومینام پزشک :کامبیز فهیمی

تخصص : جراحی عمومینام پزشک : مسعود مهاجر

تخصص : جراحی عمومینام پزشک : مجتبی احمدی نژاد

تخصص :جراحی عمومی

مقایسه پزشکان

0 پزشک

مقایسه پزشک
مقایسه پزشک
مقایسه پزشک
مقایسه پزشک
اطلاع از آخرین تغییرات سامانه دکترملورین    بله خیر